O nas

profil firmy

Zhejiang Wutai Electric Co., Ltd. specjalizuje się w produkcji domowych styczników prądu przemiennego serii CJX2 (LC1)-D, F, K, CT, ICT, pojemnościowych styczników przełączających serii CJ19 oraz produktów z serii przełączników ściennych.Firma wprowadziła oryginalną technologię produkcji i sprzęt testujący firmy Schneider, a jakość produktu cieszy się dobrą opinią w branży.

o nas

Firma kładzie nacisk na uczciwość, zdobywa markę, szuka prawdy i jest pragmatyczna, a w branży rozkwita doskonałą jakością i wysoką jakością usług.Jest wyjątkowy i cieszy się uznaniem oraz zaufaniem coraz większej liczby użytkowników.
Serdecznie zapraszamy nowych i starych klientów do konsultacji!Mamy szczerą nadzieję, że będziemy robić postępy wspólnie z nowymi i starymi klientami, aby osiągnąć większy sukces.

zdjęcie-06

Korporacyjna przewaga

Zgodnie z duchem przedsiębiorczości „profesjonalizmem, skupieniem i koncentracją” firma od dawna współpracuje z wieloma firmami handlu zagranicznego, a jej produkty są eksportowane do Europy, Ameryki, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz innych krajów i regionów, i zdobyły jednomyślne uznanie klientów.Będziemy dalej wzmacniać zarządzanie wewnętrznie i podejmować ciągłe wysiłki w celu rozszerzenia rynku na zewnątrz.Dzięki polityce jakości polegającej na zaspokajaniu potrzeb klientów dzięki doskonałym produktom, doskonałej obsłudze i uczciwej reputacji, firma jest zorientowana na rynek i stale zwiększa badania i rozwój nowych produktów.Firma stale rozwija i udoskonala sieć obsługi technicznej posprzedażowej na terenie całego kraju.Zapewnienie użytkownikom kompleksowych i terminowych usług technicznych oraz wystarczającego wsparcia w zakresie akcesoriów, chwalonego przez użytkowników.

Sprawa serwisowa

Przemysł metalurgiczny

Przemysł metalurgiczny odnosi się do sektora przemysłowego, który wydobywa, selekcjonuje, spieka, wytapia i przetwarza rudy metali na materiały metalowe.Dzieli się na: (1) przemysł metalurgii żelaza, czyli sektor przemysłu wytwarzający żelazo, chrom, mangan i ich stopy, który dostarcza głównie surowce dla nowoczesnego przemysłu, transportu, infrastruktury i sprzętu wojskowego;(2) przemysł metalurgiczny metali nieżelaznych, czyli produkcja Sektory przemysłu rafinacji metali nieżelaznych, takie jak przemysł wytapiania miedzi, przemysł aluminiowy, przemysł ołowiowo-cynkowy, przemysł niklowo-kobaltowy, przemysł wytopu cyny, przemysł metali szlachetnych, rzadkie przemysł metalowy i inne działy.

Nowy przemysł energetyczny

Nowa energetyka to szereg procesów pracy podejmowanych przez jednostki i przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem nowej energii.Nowy przemysł energetyczny wywodzi się głównie z odkrycia i zastosowania nowej energii.Nowa energia odnosi się do energii, którą dopiero zaczęto opracowywać i wykorzystywać lub która jest aktywnie badana, a która jeszcze nie jest promowana, np. energię słoneczną, energię geotermalną, energię wiatru, energię oceanów, energię biomasy i energię syntezy jądrowej.

Przemysł energetyczny

Energetyka elektryczna (elektroenergetyka) to przetwarzanie energii pierwotnej, takiej jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, paliwo jądrowe, energia wodna, energia oceanów, energia wiatrowa, energia słoneczna, energia z biomasy itp. Sektor przemysłowy dostarczający użytkownikom energia.Sektor przemysłowy zajmujący się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.Obejmuje wytwarzanie energii, przesyłanie energii, transformację mocy, dystrybucję energii i inne połączenia.Proces wytwarzania i proces zużycia energii elektrycznej przebiegają jednocześnie, czego nie można przerwać ani magazynować, a ponadto należy ją równomiernie dystrybuować i dystrybuować.Elektroenergetyka stanowi podstawową siłę napędową przemysłu i innych sektorów gospodarki narodowej.Następnie na obszarach, gdzie pozwalają na to warunki, zbudowano szereg dużych i średnich elektrowni wodnych, które są wiodącymi sektorami rozwoju gospodarczego kraju.

Achitechive

Działalność budowlana odnosi się do sektora produkcji materiałów w gospodarce narodowej, który zajmuje się geodezją, projektowaniem, realizacją projektów instalacji budowlanych i konserwacją oryginalnych budynków.Według krajowego katalogu klasyfikacji branż gospodarczych, budownictwo, jako dwadzieścia sklasyfikowanych gałęzi gospodarki narodowej, dzieli się na cztery główne kategorie: budownictwo mieszkaniowe, branża budownictwa inżynieryjno-lądowego, branża instalacji budowlanych, dekoracja i dekoracja budynków. inne branże budowlane.Zadaniem budownictwa jest głównie prowadzenie działalności budowlano-montażowej różnych materiałów i elementów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz budowa produkcyjnych i nieprodukcyjnych środków trwałych dla gospodarki narodowej.Rozwój budownictwa jest bardzo ściśle powiązany ze skalą inwestycji w środki trwałe, wzajemnie się promując i ograniczając.